Subvención da Secretaría Xeral de Igualdade

Adicam recibiu por parte da Xunta de Galicia, Secretaria Xeral de Igualdade,
a aprobación dunha subvención para o “Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres”