Subvención Entidades de iniciativa social. Subvencións a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade e para actuacións do Plan Corresponsables (SI427A e SI436B). Ano 2024 Subvención

ADICAM recibiu unha subvención para o seu programa Forza Rapazas 2024! Programa de apoderamento para mulleres en situación
de especial vulnerabilidade

! programa de empoderamento dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinaciada pola unión europea.

O programa ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das mulleres en situación de vulnerabilidade e paliar a dobre discriminación, por mor de ser muller e ter especiais dificultades tanto a nivel persoal, familiar, social, psicolóxica e laboral tendo en conta o actual contexto sociocultural.

Comparte:

Facebook
Twitter

Novas relacionadas

Ti queres, ti podes 2024!

Un años más ADICAM y Obra Social La Caixa renuevan su convenio de colaboración para poder seguir desarrollando el programa “Ti queres, ti podes” en el Morrazo.