Subvención “Empoderamento para mulleres en situación devulnerabilidade 2018” e “Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres 2018”

Adicam recibiu da Secretaría Xeral de Igualdade a probación dunha subvención para a levar a cabo o programa “Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade 2018”. A axuda está destinada a subvencionar o programa destinado a mulleres que se encontren nesta
situación; có obxectivo fundamental de mellorar a calidade de vida das mulleres en situación de vulnerabilidade e paliar a dobre discriminación, a causa de ser muller e ter especias dificultades tanto a nivel persoal, familiar, social psicolóxico e laboral
Có apoio do finaciamento da Unión Europea

Adicam recibiu por parte da Xunta de Galicia, Secretaria Xeral de Igualdade, a aprobación dunha subvención para o “Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres 2018”

Comparte:

Facebook
Twitter

Novas relacionadas

Ti queres, ti podes 2024!

Un años más ADICAM y Obra Social La Caixa renuevan su convenio de colaboración para poder seguir desarrollando el programa “Ti queres, ti podes” en el Morrazo.