Subvención para a contración dunha auxiliar adminsitrativa e dun psicólogo

Adicam recibiu por parte da Secretaria Xeral de emprego a aprobación dunha subvención para a contratación dunha auxiliar administrativo e dun psicólogo. Esta subvención para a contratación de dúas persoas en desemprego o longo dun ano e con 30h/semanais, permite a nosa entidade seguir mellorando a calidade de vida das persoas diagnosticadas de cancro de mama/xinecolóxico e as das súas familias, o mesmo tempo o noso obxectivo con estos contratos é favorecer a inserción laboral das persoas desempregadas, darlle a oportunidade de aumentar a súa experiencia laboral e profesional no ámbito dos servizos sociais, promover o traballo en rede e en equipo para que poidan mellorar a súa empregabilidade, dar a posibilidade de iniciarse como profesionais das súas titulacións.