Subvención a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para programa dirixidos a mulleres en situación de especial vulnerabilidade (Secretaria Xeral de Igualdade)

ADICAM recibiu unha subvención para o seu programa Forza Rapazas 2.0 ! programa de empoderamento dirixido a mulleres en situación de especial vulnerabilidade, cofinaciada pola unión europea.

O programa ten como obxectivo mellorar a calidade de vida das mulleres en situación de vulnerabilidade e paliar a dobre discriminación, por mor de ser muller e ter especiais dificultades tanto a nivel persoal, familiar, social, psicolóxica e laboral tendo en conta o actual contexto sociocultural.