Subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o fomento e a realización de actividades de voluntariado 2023. Xunta de Galicia. Servizo de Voluntariado e Participación

ADICAM recibe unha subvención por parte do Servizo de Voluntariado e Participación da Xunta de Galicia, para o desenrolo do seu programa de voluntariado, que se leva a cabo o longo de todo o ano; aínda que o momento máis visible é durante o mes de outubro, mes do cancro de mama; no que ADICAM organiza unha serie de actividades e mesas informativas o longo de todas a provincia de Pontevedra, có fin de sensibilizar e conciencienciar a poboación sobre a importancia da detección precoz; estas actuacións non serían posible, sen a gran labor que fai o voluntariado dentro da nosa entidade.