Subvención a entidades sen fin de lucro para a realización de actividades culturais. Deputación de Pontevedra

Un ano máis ADICAM recibe por parte da Deputación de Pontevedra unha subvención có fin de fomentar o arte e a cultura, e ensalzar a figura da muller. Nesta ocasión o tema escollido para o XI Certame de Arte foi ”Maternidade″.