Subvención Secretaria Xeral de Igualdade. Programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF

Marcando a #XSolidaria ao facer a túa declaración da renda estas apoiando as accións e actuacións de ADICAM

Gracias a ela, poidemos deseñar un proxecto para a mellora da calidade de vida das mulleres diagnosticadas e as súas familiares, a través do programa “Por vos vale a pena 3.0! programa de saúde integral para mulleres en situación de vulnerabilidade e/ou con cancro de mama e xinecolóxico”;

A actuación é xestionada a través da Secretaria Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia con cargo os fondos do 0,7% do IRPF do imposto da renda das persoas físicas para o ano 20223.