Subvención de politica social destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del impuesto de sociedades

Adicam recibe unha subvención por parte da Conselleria de Politica Social, para realizar o seu novo programa “conta con nós promoción da autonomía”; a través dos fondos do IRPF.

O programa irá destinado a mellorar a calidade de vida das persoas diagnosticadas de cancro e con discapacidade e tamén os ses achegados/as; a través de diferentes accións e obradoiros destinado especialmente para eles/as.