Axudas dirixidas ás asociacións de mulleres e ás federacións constituídas por estas, coa finalidade de fortalecer e consolidar o movemento asociativo e potenciar a participación social e a calidade de vida das mulleres galegas. Secretaria xeral de igualdae

Adicam recibe unha subvención para o fomento de asociacionismo e participación das mulleres, cá cal pode solventar os seus gastos de mantemento dende outubro do 2022 a septembro de 2023. Esta subvención permítenos seguir traballando para as persoas diagnosticadas e as súas familias.

Comparte:

Facebook
Twitter

Novas relacionadas