Subvención para o fomento do asociacionismo e participación das mulleres. Secretaria Xeral de Igualdade Xunta de Galiia

Adicam recibe unha subvención para o fomento de asociacionismo e participación das mulleres, cá cal pode solventar os seus gastos de mantemento dende outubro do 2020 a septembro de 2021. Con esta subvención podemos seguir traballando para as persoas diagnosticadas e as súas familias.

Comparte:

Facebook
Twitter

Novas relacionadas

Ti queres, ti podes 2024!

Un años más ADICAM y Obra Social La Caixa renuevan su convenio de colaboración para poder seguir desarrollando el programa “Ti queres, ti podes” en el Morrazo.