Subvención do Concello de Vigo. Polo mesmo camiño: Programa de apoio psicosocial para persoas diagnosticadas de cancro de mama e xinecolóxico e os/as seus/súas familiares.

ADICAM recibe por parte da Concelleria de Política e Benestar Social do Concello de Vigo,  unha subveción para poder desenrolar os seus obradoiros na cidade olívica, para persoas afectadas de cancro de mama e xinecolóxico, así como  para a realización de actividades  na área de servizos sociais da cidade de Vigo, podendo así realizar diferentes obraroidos tanto para peroas diagnsoticadas para familiar, có fin de mellorar a súa calidade de vida.

  • Grupo de autoaxuda para familiares “polo mesmo camiño”
  • Obradoiro de efectividade
  • Obradoiro de autocoidado