Boletín de Noticias

Subvención "Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade 2018"

Subvencions » Subvención "Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade 2018"

Adicam recibiu da Secretaría Xeral de  Igualdade  a probación dunha subvención para a levar a cabo o programa "Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade 2018". A axuda está destinada a subvencionar o programa destinado a mulleres que se encontren nesta situación; có obxectivo fundamental de mellorar a calidade de vida das mulleres en situación de vulnerabilidade e paliar a dobre discriminación, a causa de ser muller e ter especias dificultades tanto a nivel persoal, familiar, social psicolóxico e laboral
Có apoio do finaciamento da  Unión Europea

Adicam recibiu por parte da Xunta de Galicia,  Secretaria Xeral de Igualdade, a aprobación dunha subvención para o "Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres 2018"
 

  
  • Engadir enlace a:
  • digg.com
  • delicious.com
  • facebook.com