Boletín de Noticias

Noticias
 • Vi-certamen-pintura-adicam-1-pequena.jpg

  VI certame de arte ADICAM 2017

  17-06-2017 12:41
  Xa está convocada a sesta edición de arte ADICAM, co lema de "Oficios da muller galega como patrimonio inmaterial de Galiza".
   
  O prazo para a presentación de traballos está xa aberto e os interesados dispoñen ata o 29 de setembro para entregar as súas obras.
   
  O xurado estará formado por unha representante da Facultade de Belas Artes da Universidade de Vigo, directivas de Adicam, o debuxante e artista Luís Davila e o médico do PAC e graduado en Belas artes José Luis Bueno Díaz. Cada artista poderá presentar un máximo de tres obras, que teñen que ser orixinais e non poden haber sido premiadas en ningún outro certame. A única limitación dos traballos será o seu formato, que no seu lado máis longo non poderá superar os 80 centímetros.
   
  As obras terán que presentarse na sede de Adicam (na Casa dá Bóla, na rúa Valentín Losada). Debe acompañarse dun sobre co pesudónimo do autor no exterior, mentres que no interior deben figurar os datos persoais.
 • Anteriores - Certamen de arte ADICAM

¿Que é ADICAM?

 

¿Que é ADICAM?


ADICAM é unha asociación de mulleres afectadas de cancro de mama que xorde en Cangas no ano 2000; nace coa finalidade de fomentar o desenvolvemento do apoio social e a axuda mutua, para conseguir que a muller teña unha mellor calidade de vida e benestar.

 

¿Quen a formamos?


Mulleres afectadas, familiares, colaboradores e profesionais.

 

Principios

 

É unha asociación sen ánimo de lucro, non gobernamental, que realiza apoio social e promove novos servizos, complementarios aos realizados polas institucións públicas.

 

 

Obxetivos

 

 • Dar apoio emocional, orientación e asesoramiento ás persoas afectadas de tumor mamario e ás súas familias.
 • Favorecer unha mellor calidade de vida e de saúde ata desde a enfermidade.
 • Promover unha estreita solidariedade entre as mulleres afectadas.
 • Fomentar o desenvolvemento e crecemento persoal.   
 • Ofrecer información á poboación en xeral sobre o cancro de mama e a importancia da detección precoz.

   

 

Servizos

 

 • Apoio emocional, atención psicolóxica e social. 
 • Información e asesoramiento. 
 • Charlas sobre educación para a saúde (prevención, nutrición... ), aspectos médicos e emocionais do cancro de mama. 
 • Cursos de relaxación e prevención do linfedema. 
 • Actividades lúdicas e de lecer.  

 

 

 Áreas de traballo

 

      1. Área de información e sensibilización

 

 • Informar ás mulleres afectadas de tumor mamario de todo o referente á súa enfermidade (tratamento, prótesis, alopecia, linfedema de brazo...)
 • Contribuír a mellorar a calidade de vida das mulleres, a través da información sobre aspectos sanitarios.
 • Potenciar a participación das mulleres en ámbitos relacionados coa saúde da muller.
 • Dar difusión do labor da asociación, os seus obxetivos, programas, servizos...
 • Informar ás socias das actividades que leva a cabo a asociación.        Accións - actividades

 • Charlas preventivas, informativas e de educación para a saúde.
 • Xornadas divulgativas sobre o cancro de mama e difusión de material didáctico.
 • Reunión, coordinación e colaboraicón con outros organismos.

 

 

      2. Área asistencial

 

 • Ofrecer apoio psicosocial ás mulleres afectadas de cancro de mama e ás súas familias.
 • Facilitar a comunicación e o apoio mutuo entre tódolos afectados de cancro de mama coa finalidade de aunar esforzos ante o impacto da enfermidade. 
 • Contribuír ao aumento das expectativas de vida das persoas doentes de cancro e conseguir niveis dignos de calidade de vida para eles e os seus familiares.
 • Dotar de axuda a través de profesionais do área psicosocial á persoa con cancro e á súa familia de modo que adquiran competencias e habilidades para facer fronte á nova situación, manteñan os niveis de autonomía e integración social e poidan, en definitiva adaptarse do mellor xeito posible á enfermidade e ás súas consecuencias.
 • Dar a coñecer ás institucións e organismos públicos as necesidades e os problemas que afectan ao enfermo de cancro de mama e á súa familia, para que promuevan ou reforcen os recursos necesarios para atendelos e asistilos.
 • Procurar a difusión nos medios de comunicación desta problemática para poñer en coñecemento da opinión pública que o cancro é unha realidade que afecta á saúde na súa vertente física, psicolóxica e social. Mediante a sensibilización pretendemos fomentar a participación e solidariedade da poboación en xeral.

 

        Accións-actividades:

 • Servizo de acollida na sede social.

 • Programa de atención psicosocial a mulleres en tratamento e aos seus familiares; mulleres afectadas, non hospitalizadas e en remisión, e ás súas familias.

 • Información, orientación e asesoramento sobre prestacións e recursos existentes.

 • Grupo de apoio mútuo.

 • Programa de voluntariado en apoio emocional (formación e seguemento).

 • Terapia psicolóxica, individual ou familiar.

 

 

      3. Área actividades e prevención

 

 • Promover unha rehabilitación dirixida a potenciar a capacidade de adaptación a novas situacións persoais e a alcanzar unha boa calidade de vida.
 • Fomentar o desenvolvemento e crecemento persoal das mulleres en aspectos culturais, sanitarios, de auto-organización, etc.

 • Favorecer a solidariedade entre mulleres con tumor mamario ou en tratamento médico por este tipo de enfermidades.

         Accións-actividades:
 

 • Cursos de relaxación.
 • Cursos de prevención do linfedema.
 • Cursos de gimnasia, yoga, aerobic, pilates...
 • Cursos de afectividad e sexualidade.
 • Excursións e saídas lúdicas.

 

 • Engadir enlace a:
 • digg.com
 • delicious.com
 • facebook.com

Visitas desde el 18/03/2012