Boletín de Noticias

Subvencions

 • Engadir enlace a:
 • digg.com
 • delicious.com
 • facebook.com
 • subvencion.jpg

  Subvención da Secretaría Xeral de Galicia

  Adicam recibiu da Secretaría Xeral de Galicia a probación dunha subvención para a contratación de dous traballadores desempregados dentro do programa operativo de Emprego Xuvenil .

  Has persoas contratadas perteñecen o grupo de cotización 2 e o período de duración  dos contratos será de sete meses en xornada completa.

  Co apoio financiero da Unión Europea

  A posibilidade de contar con estes dous traballadores durante este período de tempo permitirá a entidade mellorar e ampliar os servizos que actualmente se ofrecen dende a nosa Asociación de pacientes. Fomentar os hábitos saudables coa necesidade de traballar a prevención primaria fronte o cancro. 

  Seguimos traballando por mellorar a calidade de vida e a situación d@s noso pacientes e as súas familias

 • si427a_modelo_cartel_1[2].jpg

  Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade

  Adicam recibiu da Secretaría Xeral de  Igualdade  a probación dunha subvención para a levar a cabo o programa "Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade". A axuda está destinada a subvencionar o programa destinado a mulleres que se encontren nesta situación; có obxectivo fundamental de mellorar a calidade de vida das mulleres en situación de vulnerabilidade e paliar a doble discriminación, a causa de ser muller e ter especias dificultades tanto a nivel persoal, familiar, social psicolóxico e laboral 
  Co apoio do finaciamento da  Unión Europea
 • Emporamento-para-mulleres-vulnerabilidade-2018-1.jpg

  Subvención "Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade 2018"

  Adicam recibiu da Secretaría Xeral de  Igualdade  a probación dunha subvención para a levar a cabo o programa "Emporamento para mulleres en situación de vulnerabilidade 2018". A axuda está destinada a subvencionar o programa destinado a mulleres que se encontren nesta situación; có obxectivo fundamental de mellorar a calidade de vida das mulleres en situación de vulnerabilidade e paliar a dobre discriminación, a causa de ser muller e ter especias dificultades tanto a nivel persoal, familiar, social psicolóxico e laboral
  Có apoio do finaciamento da  Unión Europea

  Adicam recibiu por parte da Xunta de Galicia,  Secretaria Xeral de Igualdade, a aprobación dunha subvención para o "Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres 2018"
   

 • caminando-en-rosa.jpg

  Subvención Camiñando en Rosa 2017

  Subvención da Deputación de Pontevedra

   

  Subvención o programa Camiñando en Rosa 2017

   

   
   
   
   
  A Deputación de Pontevedra subvenciona un ano máis o programa Camiñando en Rosa 2017, que axuda a mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por cancro de mama e as súas familias, e poder dar así cobertura integral as necesidades que poidan preentar as peroas diagnostivcadas  e os seus achegados; a través da realización de actividades  destinadas especialemente a elas, pero sen excluir a persoas sensibilizadas  coa nosa causa.
 • subvencion-xuventude.jpg

  Subvención da Secretaría Xeral de Empleo

  Contratación de dous traballadores/as desempregados/as, dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil

   

  Adicam recibiu por parte da Secretaria Xeral de Emprego a aprobación dunha subvención para a contratación de dous traballadores/as desempregados/as, dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil. 
   
  As persoas contratadas, teñen a  cartegoría de dietista-nutricionista e de auxiliar administrativa, o período de duración dos contratos será de sete meses en xornada completa.
  Co Apoio fincancieiro do Fondo Social Europeo.
  A contratación de estas dúas traballadoras durante o período estipulado, permitirá a entidade mellorar e ampliar os servizos ofrecidos os usuarios/as da asociació,n e traballar para unha integración socio-laboral das mulleres diagnosticadas, así como fomentar os hábitos saudables abogando pola prevención primaria fronte o cancro. 
   
  Seguimos traballando por mellorar a calidade de vida e a situación d@s nosas pacientes e as súas familias

   

   

 • sub-igualdade[1].jpg

  Subvención da Secretaría Xeral de Igualdade

   

  Adicam recibiu por parte da Xunta de Galicia,  Secretaria Xeral de Igualdade, a aprobación dunha subvención para o "Fomento do asociacionismo e da participación das mulleres" 

 • IMG_20170127_132352.jpg

  Subvención por parte da Secretaria Xeral de Emprego

  Adicam recibiu  a concesión dunha subvención por parte da Secretaria Xeral de Emprego para a contratación de traballadores desemregados dentro do programa operativo de emprego .

  Esta subvención permitelle a nosa Asociación contar cunha traballadora social e unha nutricionista durante 7 meses